ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ UNIMAC®: ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ

Με ιδιαίτερη χαρά σας πληροφορούμε πως η UniMac επέκτεινε την γκάμα των προϊόντων της. Από αυτό τον μήνα κιόλας, είναι διαθέσιμες οι νέες Καμπίνες Στεγνώματος σε διάφορες εκδόσεις.  Οι Καμπίνες Στεγνώματος είναι διαθέσιμες με διάφορα αξεσουάρ, όπως γάντζους, κρεμάστρες κ.α. Μπορείτε να αναζητήσετε τις Καμπίνες Στεγνώματος με τη σήμανση  DC 4 (χωρητικότητα 4 kg), DC 8 ή DC 8 HP (χωρητικότητα 8 kg), DC 16 (χωρητικότητα 16 kg) ή FDC 6 (χωρητικότητα 20 kg), η οποία σχεδιάστηκε ειδικά για πυροσβεστικούς σταθμούς.

Οι Καμπίνες Στεγνώματος στεγνώνουν ρούχα και άλλα αντικείμενα, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα θερμού αέρα.  Ο υγρός αέρας απομακρύνεται μέσω του εξαερισμού ή υγροποιείται μέσω ειδικής αντλίας θερμότητας. Οι Καμπίνες Στεγνώματος στεγνώνουν τα ρούχα με τη χρήση των ακόλουθων προγραμμάτων:

  • Στέγνωμα με βάση το χρόνο / Στέγνωμα με βάση την υγρασία;
  • Εξοικονόμηση χώρου;
  • Εξοικονόμηση χρόνου;
  • Εξοικονόμηση ενέργειας.

Οι Καμπίνες Στεγνώματος στεγνώνουν τα ρούχα, χωρίς τη χρήση μηχανικής δράσης. Η αποφυγή μηχανικής δράσης σημαίνει μεγαλύτερο χρόνο ζωής για τον ιματισμό σας.   Ειδικές έρευνες που έγιναν σε ανεξάρτητο σουηδικό εργαστήριο αποδεικνύουν πως το στέγνωμα, χωρίς μηχανική δράση, μειώνει την καταπόνηση του ιματισμού κατά  64% σε σύγκριση με τα απλά στεγνωτήρια.

Μπορείτε να κατεβάσετε το τεχνικό φυλλάδιο για τις Καμπίνες Στεγνώματος είτε μέσω της ιστοσελίδας της  UniMac είτε μέσω του portal  ‘My Alliance‘.

ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ UNIMAC<sup>®</sup>: ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΣΤΕΓΝΩΜΑΤΟΣ